Program Jodowania

klas lekcyjnych

Na całym obszarze naszego kraju występuje niedobór jodu. W pasie nadmorskim jest to niedobór umiarkowany, a na pozostałym obszarze głęboki.

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego proponujemy Państwu przystąpienie do funkcjonującego już w wielu Gminach programu Jodowania Sal Lekcyjnych.
Niedobór jodu wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie oraz samopoczucie, co przejawia się m.in. pogorszeniem nastroju, nadpobudliwością, nerwowością, zmniejszoną odpornością organizmu, jak również opóźnieniem psychomotorycznym oraz intelektualnym.

Placówki oraz ośrodki, które biorą udział w naszym Programie odnotowały znaczny spadek zachorowalności wśród dzieci i młodzieży.
Ulotka
Korzyści wynikające z Programu Jodowania Sal Lekcyjnych:
  • dużo lepsza frekwencja na zajęciach
  • lesze wyniki uczniów w nauce
  • mniejsze nakłady na służbę zdrowia
Jodowanie powietrza odbywa się przy pomocy pojemniczków z solanką, umieszczonych na kaloryferach. Dzięki parowaniu solanki tworzy się w pomieszczeniu unikalny mikroklimat jodowy, bogaty w inne, niezwykle cenne dla zdrowia mikroelementy.
Solanka z Zabłocia sp. z o.o.

NIP: 633-212-84-66
KRS: 0000360742
REGON: 240168720
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 80.000,00 zł
Numer konta bankowego:
PKO BP 42 1020 2472 0000 6102 0194 8322
Telefon i email