Odbiór i zagospodarowanie zużytych solanek

Zobacz cały film

W ramach kompleksowej obsługi tężni solankowych nasz firma  opracowała  i wdrożyła nową usługę, która polega na odbiorze zużytych solanek.  Solanka jest odbierana na terenie całego kraju m. in.  tężni solankowych, fontann solankowych, basenów solankowych oraz inhalatoriów solankowych.
Nasza firma w ten sposób realizuje swoje proekologiczne założenia.
Solanka z Zabłocia sp. z o.o.

NIP: 633-212-84-66
KRS: 0000360742
REGON: 240168720
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 80.000,00 zł
Numer konta bankowego:
PKO BP 42 1020 2472 0000 6102 0194 8322
Telefon i email