Formularz Kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.
Solanka z Zabłocia sp. z o.o.

NIP: 633-212-84-66
KRS: 0000360742
REGON: 240168720
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 80.000,00 zł
Numer konta bankowego:
PKO BP 42 1020 2472 0000 6102 0194 8322
Siedziba firmy oraz miejsce wydobycia:

ul. Bielska 8
43-246 ZABŁOCIE
Telefon i email

Bogusław Goik
Prezes Zarządu
Krzysztof Lipiński 
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju
Ryszard Ślaski 
Wiceprezes Zarządu ds. Górniczych i Geologicznych
Mirosław Wardas 
Kierownik Działu Magazynowania
Grzegorz Osica
Kierownik Działu Logistyki
Anna Lorenc
Księgowa