THE PROGRAM OF IODIZATION

OF CLASSROOMS

There is a deficiency of iodine throughout the area of ​​our country. Within the coastal strip the deficiency is moderate, and in the rest of Poland, it is deep. As part of the prevention and protection of public health, we offer you to join the program of iodization of classrooms already functioning in many municipalities.

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego proponujemy Państwu przystąpienie do funkcjonującego już w wielu Gminach programu Jodowania Sal Lekcyjnych.
Niedobór jodu wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie oraz samopoczucie, co przejawia się m.in. pogorszeniem nastroju, nadpobudliwością, nerwowością, zmniejszoną odpornością organizmu, jak również opóźnieniem psychomotorycznym oraz intelektualnym.

Placówki oraz ośrodki, które biorą udział w naszym Programie odnotowały znaczny spadek zachorowalności wśród dzieci i młodzieży.
Ulotka
Korzyści wynikające z Programu Jodowania Sal Lekcyjnych:
  • dużo lepsza frekwencja na zajęciach
  • lesze wyniki uczniów w nauce
  • mniejsze nakłady na służbę zdrowia
Jodowanie powietrza odbywa się przy pomocy pojemniczków z solanką, umieszczonych na kaloryferach. Dzięki parowaniu solanki tworzy się w pomieszczeniu unikalny mikroklimat jodowy, bogaty w inne, niezwykle cenne dla zdrowia mikroelementy.
Solanka z Zabłocia sp. z o.o.

NIP: 633-212-84-66
KRS: 0000360742
REGON: 240168720
SHARE CAPITAL: 80.000,00 zł
Bank account number:
PKO BP 42 1020 2472 0000 6102 0194 8322
Company headquarters and place of extraction:

ul. Bielska 8
43-246 ZABŁOCIE
Telephone and email

Bogusław Goik
Chairman of the Board
Krzysztof Lipiński 
Vice-President of the Management Board for Trade and Development
Ryszard Ślaski 
Vice-President of the Management Board for Mining and Geological Affairs
Mirosław Wardas
Head of the Warehousing Department
Grzegorz Osica
Logistics Department Manager
Mirosław Wardas
Head of the Logistics and Warehousing Department