Solanka z Zabłocia jest poddawana regularnym analizom od 1894r.

Wyniki analiz wskazują na stabilność składu chemicznego na przestrzeni ponad 100 lat.
Nieznaczne wahania w zawartości poszczególnych jonów jak i mineralizacji są czymś naturalnym lub też mogą się wiązać z różnymi metodami badań stosowanymi przez poszczególne laboratoria.
Dla prześledzenia składu chemicznego solanki od czasu wykonania w roku 1894 po raz pierwszy badań przez E. Ludwiga po czasy współczesne, zestawiono w poniższej tabeli 5 analiz dla przedziału czasowego obejmującego 117 lat.
ABCDE
Jony18941951197619852011
[g/l][g/l][g/l][g/l][g/l]
Na13,8613,8114,2014,0013,80
K0,100,110,100,090,11
Ca1,271,321,361,261,19
Mg0,640,650,680,680,65
Fe0,080,060.020,020,01
Cl25,7125,7726,4526,0424,90
J0,1270,1290,1290,1390,135
Br0,1420,1250,1580,1570,156
Min.41,9042,2343,4542,7541,20
OBJAŚNIENIA DO TABELI
A – analiza wykonana przez E. Ludwiga,  

B – analiza wykonana przez Zakład Naukowo-Badawczy w Szczawnie Zdroju, zamieszczona w Papierkowski (1959) oraz Dowgiałło i in. (1969),

C – analiza wykonana przez laboratorium BP „Balneoprojekt” w Szczawnie Zdroju, zamieszczona w dokumentacji hydrogeologicznej (1976),

D – analiza wykonana przez laboratorium BP „Balneoprojekt” w Szczawnie Zdroju,  

E - analiza wykonana przez laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa. 

Solanka objęta jest zgłoszeniem w Krajowym Systemie Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu,  prowadzonym przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi pod nr. RK/254759/2009 z dnia 17.09.2009, jako produkt kosmetyczny stosowany w formie dodatku do kąpieli ciała, posiadający następujące własności użytkowe: „usuwa zmęczenie, odswieża, działa wygładzająco, ujędrniająco i uelastyczniająco na skórę. Zmniejsza nadmierne rogowacenie naskórka, łagodzi stresy”.
Analiza fizyko-chemiczna Korona →
Badania bakteriologiczne Korona →Analiza fizyko-chemiczna Tadeusz→
Badania bakteriologiczne Tadeusz →

Koncesja i prawo

Złoże eksploatowane jest na podstawie koncesji nr 12/2010 wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 18.08.2010 r. na okres 20 lat. Firma ma prawo do eksploatacji solanki odwiertem „Korona” w granicach obszaru górniczego, który ma postać kwadratu o boku 1000 m i obejmuje przestrzeń od granicy nieruchomości gruntowej do spągu miocenu w obrębie formacji skawińskiej i dębowieckiej. Zasoby eksploatacyjne wody leczniczej zostały dokumentowane w „Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych, leczniczych z odwiertów „Tadeusz” i „Korona” w Zabłociu, dotyczącym aktualizacji zasobów eksploatacyjnych wód leczniczych ujętych otworem „Korona”, przyjętym pismem znak. DGiKGkdh 4791 31-2/6722/1681/09/MJ z dnia 10.04.2009 r., stanowiącym aktualizację „Dokumentacji geologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych, leczniczych w Zabłociu” z 1976 r. Wykonawca: Biuro Projektów i Usług Technicznych Branży Uzdrowiskowej „Balneoprojekt” Warszawa, ul. Rolna 179/181 i zatwierdzonej decyzją Prezesa CUG z dnia 12.09.1977 r. znak KDH/013/4244/B/77.

Otwór „Korona” odwiercony w roku 1892 i eksploatowany intensywnie do połowy lat 80-tych XX w., znajduje się w Zabłociu przy ulicy Bielskiej w strefie rozproszonej zabudowy wiejskiej, przewidzianej do wykorzystania w zakresie wydobywania solanki metodą otworową. Dla przedsięwzięcia dokonano analizy uwarunkowań środowiskowych i stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. Teren inwestycji, położony jest w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego w południowej, nie zagospodarowanej przez górnictwo węgla kamiennego części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Inwestycja znajduje się w obszarze specjalnej ochrony siedlisk ptasich Natura 2000 PLB240001 Dolina Górnej Wisły, na północno-zachodnim skraju tego obszaru.
Koncesja (PDF) Mapa →

Państwowy zakład higieny

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wydał dla solanki „Ocenę właściwości wody podziemnej z odwiertu „Korona” w Zabłociu, w aspekcie jej wykorzystania do celów leczniczych lub produkcji środków profilaktyczno-zdrowotnych” nr HU/51/2010 z dnia 19.05.2011r., w której stwierdzono iż solanka w stanie naturalnym po odfiltrowaniu wytrącających się składników może być stosowana do kąpieli leczniczych lub po odpowiednim rozcieńczeniu (wg wskazań lekarskich) także do inhalacji lub kąpieli w celach rehabilitacyjnych. Ponadto po odpowiednim rozcieńczeniu wodą źródlaną lub naturalną wodą mineralną niskozmineralizowaną, solanka może być wykorzystywana do  wytwarzania środka służącego do uzupełniania niedoborów jodu w organizmie człowieka. 
Państwowy zakład higieny - ocena (pdf) → 

Publikacje i świadectwa

Złoże solanki położone w miejscowości Zabłocie w gminie Strumień, eksploatowane było od jego udostępnienia odwiertem „Korona” w roku 1892. Solanka była stosowana od przełomu XIX i XX wieku do celów leczniczych (kąpielowych i inhalacyjnych), początkowo pod nazwą „Zablaczer Kronenjodwasser”.

Zakład górniczy ujmuje wody reliktowe ciepłego morza mioceńskiego, zalegające na dużej głębokości: 300 - 650 m ppt., stanowiące swoisty zakonserwowany ekstrakt algowy a aktualnie złoże wody leczniczej - jodkowej, chlorkowo-sodowej, bogatej w konieczne dla zdrowia minerały – jod, wapń, magnez i żelazo oraz w cenne mikroelementy: krzem, stront i bor. Jest to typowa woda podziemna głębokich poziomów geologicznych, izolowanych od powierzchni. Woda posiada terapeutyczną, bardzo wysoką zawartość jodu – średnio 135 mg/l, maksymalnie stwierdzoną 139 mg/l i żelaza ok. 10 mg/l.
Solanka z odwiertu „Korona” w Zabłociu, stosowana jest jako surowiec kosmetyczny i balneologiczny. 
Historia Zabłocia →
Solanka z Zabłocia sp. z o.o.

NIP: 633-212-84-66
KRS: 0000360742
REGON: 240168720
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 80.000,00 zł
Numer konta bankowego:
PKO BP 42 1020 2472 0000 6102 0194 8322
Telefon i email