Program Jodowania

klas lekcyjnych

Na całym obszarze naszego kraju występuje niedobór jodu. W pasie nadmorskim jest to niedobór umiarkowany, a na pozostałym obszarze głęboki.

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego proponujemy Państwu przystąpienie do funkcjonującego już w wielu Gminach programu Jodowania Sal Lekcyjnych.

 

Sól Zabłocka

Niedobór jodu wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie oraz samopoczucie, co przejawia się m.in. pogorszeniem nastroju, nadpobudliwością, nerwowością, zmniejszoną odpornością organizmu, jak również opóźnieniem psychomotorycznym oraz intelektualnym.


Placówki oraz ośrodki, które biorą udział w naszym Programie odnotowały znaczny spadek zachorowalności wśród dzieci i młodzieży.

 

Ulotka

Korzyści wynikające z Programu Jodowania Sal Lekcyjnych:

  • dużo lepsza frekwencja na zajęciach
  • lesze wyniki uczniów w nauce
  • mniejsze nakłady na służbę zdrowia

Jodowanie powietrza odbywa się przy pomocy pojemniczków z solanką, umieszczonych na kaloryferach. Dzięki parowaniu solanki tworzy się w pomieszczeniu unikalny mikroklimat jodowy, bogaty w inne, niezwykle cenne dla zdrowia mikroelementy.

 

Solanka z Zabłocia sp. z o.o.


NIP: 633-212-84-66
KRS: 0000360742
REGON: 240168720

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 80.000,00 PLN

Numer konta bankowego:
PKO BP 42 1020 2472 0000 6102 0194 8322

Siedziba firmy oraz miejsce wydobycia:


ul. Bielska 8
43-246 ZABŁOCIE

Telefon i email


Bogusław Goik
Prezes Zarządu
tel. +48 662 001 866 / email: solanka@solanka.pl

Krzysztof Lipiński 
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju
tel. +48 506 504 900 / 
email: klipinski@solanka.pl

Ryszard Ślaski 
Wiceprezes Zarządu ds. Górniczych i Geologicznych
tel. +48 602 271 573 / email: rslaski@solanka.pl

Mirosław Wardas
Kierownik Działu Logistyki i Magazynowania

tel. +48 696 084 848 / email: mwardas@solanka.pl